Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących

Nadrzędna kategoria: 2013
Kategoria: Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej

Nazwa projektu: "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących"

Czas trwania projektu: od 01.03.2013 do 31.12.2013

Adresaci: Ostatecznymi odbiorcami zadania są niewidomi i słabowidzący czytelnicy, którzy w chwili obecnej nie mają dostępu do cyfrowych książek mówionych z powodu braku środków na zakup odtwarzaczy.

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Stowarzyszenie wybierze 80 bibliotek, którym nieodpłatnie wypożyczy odtwarzacze cyfrowej książki mówionej. Biblioteki te, to głównie gminne biblioteki publiczne, w których dostęp do książki cyfrowej dla osób niewidomych jest bardzo niewielki. Wraz z odtwarzaczem Stowarzyszenie przekaże bibliotekom własne zbiory dotychczas nagranych książek. Dzięki temu osoby niewidome - czytelnicy tych bibliotek - będą mogli wypożyczyć urządzenie do słuchania książek i korzystać z dóbr kultury.

Działania w projekcie: