Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Informacje o projekcie

Nazwa projektu: "Nagranie i bezpłatne udostępnienie niewidomym 16 książek mówionych w najnowszym standardzie cyfrowym

Czas trwania projektu: od 01.03.2015 do 30.06.2015

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące.

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo MKiDN

Celem projektu jest wsparcie osób niewidomych w dostępie do nowych pozycji wybitnej literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo. W projekcie zostaną nagrane książki nagrodzone oraz inne, które wyróżniają się znakomitym warsztatem autora lub formą. Każda książka zostanie potraktowana indywidualnie, by po nagraniu tworzyła niepowtarzalne dzieło.

Celem projektu jest także promocja nagranych przez aktorów książek wśród osób niewidomych. Poprzez działania promocyjne chcemy zachęcić osoby niewidome do czytania. Jednym z filarów działań promocyjnych będzie "Święto książki". Impreza zostanie zorganizowana w czerwcu w jednej z warszawskich bibliotek, a o jej terminie i przebiegu będziemy Państwa informować już niebawem. Książki nagrane w projekcie będą udostępnione osobom niewidomym w najnowocześniejszym standardzie cyfrowej książki mówionej poprzez sieć bibliotek na terenie całej Polski. Biblioteki, które współpracują ze Stowarzyszeniem, otrzymają zaproszenie do nieodpłatnego wzbogacenia swojego księgozbioru o nowe pozycje.

Zapraszamy do współpracy nowe biblioteki.

W wyniku realizacji projektu osoby niewidome zyskają dostęp do 16 pozycji książkowych, które wcześniej nie były dostępne w formie cyfrowych książek mówionych.

Etapy projektu:

  • Etap przygotowawczy - zaproszenie do współpracy aktorów, wybranie książek do nagrania
  • Nagranie książek w studiu nagrań - do nagrania książek zostaną zaproszeni aktorzy i lektorzy cenieni w środowisku osób niewidomych
  • Działania promocyjne - "Święto książki", przekazanie informacji o projekcie bibliotekom oraz osobom niewidomym poprzez różne media
  • Przygotowanie książek do przekazania - dokonanie opisów książek, archiwizacja nagrań
  • Udostępnianie książek - nagranie na nośniki przekazane przez biblioteki i przesłanie książek do bibliotek
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca