Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Nowe książki dla bibliotek - zaproszenie

Uwaga Bibliotekarze.

Zapraszamy wszystkie współpracujące ze stowarzyszeniem biblioteki publiczne, a także nowe instytucje, do powiększenia zbiorów cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stowarzyszenie kończy realizację pierwszego okresu projektu wieloletniego. Do końca marca 2017 r. stowarzyszenie przekaże nieodpłatnie bibliotekom 180 cyfrowych książek mówionych, w tym aż 90 nowości.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami szczegółowymi dla bibliotekarzy.

 

Co należy zrobić aby otrzymać książki?

    • Współpracować ze Stowarzyszeniem Larix lub rozpocząć formalnie taką współpracę
    • Przesłać do Stowarzyszenia 12 płyt DVD lub nośnik odpowiadający rozmiarem 12 płytom DVD
    • Po otrzymaniu płyt odesłać podpisany obowiązkowy protokół odbioru książek

Projekt "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym" jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca