Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Opis projektu

Nazwa projektu: "Nagranie i bezpłatne udostępnienie niewidomym 16 książek mówionych w najnowszym standardzie cyfrowym

Czas trwania projektu: od 01.03.2016 do 30.06.2016

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące.

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo MKiDN

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dzięki realizacji projektu osoby niewidome i słabowidzące zyskają dostęp do 16 książek, które dotychczas były dla nich niedostępne. Są to wybitne utwory literatury polskiej i światowej. Lista książek nagranych w projekcie zostanie przedstawiona w osobnym artykule.

Każda nagrywana przez nas książka jest pieczołowicie opracowywana. Efekt nagrania, to stworzenie niepowtarzalnych dzieł, których dobrze się słucha. Pod koniec czerwca, gdy książki trafią już do bibliotek, będą się mogli przekonać o tym niewidomi Czytelnicy.

Celem projektu jest także promocja nagranych przez aktorów książek wśród osób niewidomych. Poprzez działania promocyjne chcemy zachęcić osoby niewidome do czytania. Jednym z filarów działań promocyjnych będzie "Święto książki". Impreza zostanie zorganizowana w czerwcu w jednej z warszawskich bibliotek, a o jej terminie i przebiegu będziemy Państwa informować już niebawem. Książki nagrane w projekcie będą udostępnione osobom niewidomym w najnowocześniejszym standardzie cyfrowej książki mówionej poprzez sieć bibliotek na terenie całej Polski. Biblioteki, które współpracują ze Stowarzyszeniem, otrzymają zaproszenie do nieodpłatnego wzbogacenia swojego księgozbioru o nowe pozycje.

Zapraszamy do współpracy nowe biblioteki.

W wyniku realizacji projektu osoby niewidome zyskają dostęp do 16 pozycji książkowych, które wcześniej nie były dostępne w formie cyfrowych książek mówionych.

Etapy projektu:

  • Etap przygotowawczy - zaproszenie do współpracy aktorów, wybranie książek do nagrania
  • Nagranie książek w studiu nagrań - do nagrania książek zostaną zaproszeni aktorzy i lektorzy cenieni w środowisku osób niewidomych
  • Działania promocyjne - "Święto książki", przekazanie informacji o projekcie bibliotekom oraz osobom niewidomym poprzez różne media
  • Przygotowanie książek do przekazania - dokonanie opisów książek, archiwizacja nagrań
  • Udostępnianie książek - nagranie na nośniki przekazane przez biblioteki i przesłanie książek do bibliotek
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca